SimpleOX moduł Rezerwacje pozwala na tworzenie dokumentów zapotrzebowań – rezerwacji dla Systemu Simple ERP.
Moduł Serwis obsługuje zgłoszenia serwisowe wykorzystując słowniki systemu Simple ERP.
Program jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Po stronie klienta nie wymaga żadnych dodatków – przeglądarka otrzymuje kod w postaci HTML5. W obrębie firmy instalacja wymaga serwera bazy danych MS-SQL i serwera IIS.

Główne cechy programu

Bezpieczeństwo:

 • Klient – użytkownik przeglądarki otrzymuje tylko dane prezentacyjne z serwera. W przeglądarce i na komputerze końcowego użytkownika nie są przechowywane żadne dane.
 • Przeglądarka nie wymaga żadnych dodatkowych wtyczek, które są najbardziej narażone na ataki i zawierają najwięcej błędów.
 • Role użytkowników i prawa do wybranych komórek organizacyjnych ułatwiają odpowiednią organizację pracy.
 • Administrator może ustalić parametry tworzenia dokumentu rezerwacji w systemie Simple, co pozwala na właściwą integrację z zainstalowanym systemem Simple ERP.

Nowoczesność:

 • Przeglądarka nie wymaga wtyczek – prezentowany jest kod w postaci HTML5.
 • Po stronie klienta nie jest wymagana żadna instalacja oprogramowania. Wystarczy przeglądarka internetowa.
 • Administrator systemu może wprowadzić parametry informacyjne
 • Możliwość wykorzystania urządzeń przenośnych, takich jak tablet lub smartfon.

Wygoda:

 • Zgłoszenia są widoczne dla użytkowników mających prawa do wybranych komórek. Pracownicy widzą zgłoszenia ze swojego działu.
 • Administrator działu – wybrany użytkownik może wysyłać zapotrzebowania do systemu Simple ERP, tworząc dokumenty rezerwacji.
 • Do działania program nie wymaga dodatkowych licencji systemu Simple, co znacząco obniża koszty tworzenia zapotrzebowań w dużej jednostce.
 • Użycie programu eliminuje konieczność wypisywania dokumentów zapotrzebowań.
 • Integracja z danymi słownikowymi systemu Simple ERP zapewnia brak błędów dotyczących indeksów lub nazw produktów.
 • Wydruk dokumentu w formacie PDF, może być zapisywany na dysku lokalnym.
 • Podczas wysyłki zapotrzebowania do systemu Simple tworzone są dokumenty rezerwacji, z pozycjami podzielonymi według magazynów, co zwalnia pracownika z konieczności wyszukiwania produktów z wielu miejsc.

Podstawowe funkcjonalności moduł Rezerwacje

1.Program jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Po stronie klienta nie wymaga żadnych dodatków – przeglądarka otrzymuje kod w postaci HTML5.
2.Umożliwia tworzenie ról użytkowników (administratorów działu, jednostki, programu lub rola użytkownika).
3.Rola administratora działu może mieć przypisane uprawnienie do wybranych komórek (działów).
Administrator działu tworzy dokumenty przypisane do wybranych działów i może wysyłać dokumenty do Simple.
4.Administrator jednostki, który ma dostęp do wszystkich komórek może mieć zablokowany dostęp do wybranych działów.
5.Rola Użytkownik pozwala na tworzenie dokumentów, bez możliwości wysyłki do Simple.
6.Tworzenia dokumentu rezerwacji w systemie Simple ma ustalone parametry dostępne dla administratora programu.
7.Lista dokumentów ma filtry wg statusu – wysłane / robocze oraz wg dat.
8.Dodanie pozycji dokumentu jest zintegrowane ze słownikami wyrobów  Simple.
9.Wybór indeksu pozwala na filtrowanie (wg indeksu lub nazwy) z szukanym fragmentem, np. „%długopis%”.
10.Lista produktów Simple umożliwia zaznaczenie wielu indeksów, które zostaną dodane do dokumentu.
11.Do każdej pozycji można dopisać uwagi. Dostępne jest też pole uwag do całego dokumentu.
12.Wysłanie dokumentu do Simple tworzy odpowiednie dokumenty rezerwacji, z pozycjami podzielonymi według magazynów.
13.Wydruk dokumentu w formacie PDF, może być zapisywany na dysku lokalnym.

Technologia

Program działa jako aplikacja przeglądarkowa.
Wymaga serwera IIS.
Baza danych systemu: MS SQL.

Aktualne wersje

Prosimy o kontakt.

Cennik

Simple OXSO-AM(J) Licencja
odnawialna
12 000Licencja na jednostkę.
Roczny okres obowiązywania.
Zawiera nadzór (SO-NA).
Licencja na moduł (rezerwacje lub serwis).