KOSZTY POŚREDNIE I WYCENA KOSZTÓW NORMATYWNYCH ICD9

Program Koszty pozwala na ewidencjonowanie kosztów bezpośrednich i podział na koszty pośrednie według zdefiniowanych kluczy. Współpraca w programami księgowymi odbywa się na poziomie importu komórek oraz aktualizacji wartości kartotek. Tworzone dekrety mogą być zapisywane do tabeli SQL, plików CSV i XML.
Program umożliwia tworzenie wycen normatywnych procedur ICD9, według nowych przepisów. Prowadzi wyceny uproszczone oraz karty technologiczne. Rozliczenie pozwala na wyliczenie kosztów rzeczywistych procedur.

Główne cechy programu

ŁATWE ROZLICZANIE KOSZTÓW POŚREDNICH

 • Program pozwala na ewidencjonowanie kosztów bezpośrednich i rozliczanie kosztów pośrednich według zdefiniowanych kluczy podziału lub według wypracowania procedur medycznych.
 • Użytkownicy programu mogą mieć zdefiniowane prawa do edycji wartości klucza wybranych komórek, co ułatwia pracę w jednostce.
 • Dostępne są raporty kartotek, kosztów przekazanych i wartości kluczy.

INTEGRACJA

 • Pobieranie danych o kontach, kartotekach, kluczach podziału, wycenie procedur i ich wypracowaniu z baz zewnętrznych (Oracle, MS SQL, ODBC) i plików CSV pozwala na integrację z różnymi programami, według dowolnych parametrów.
 • Interfejsy wymiany dotyczą wszystkich danych odbieranych z innych systemów i wysyłanych jako dekrety.
 • Wysyłanie dekretów z rozliczonymi kosztami można wykonywać do tabel baz SQL, plików CSV lub XML.

KONTA

 • Słownik symboli pozwala na tworzenie wzorców kont (np. XXX-XXX-XX)
 • Podział kont komórek na podstawowe, pomocnicze, proceduralne i zarządu. Możliwość wyłączania aktywności kont.
 • Grupowanie według kodu funkcji, np. „529- Działalność dydaktyczna”.
 • Typ podziału pozwala na kopiowanie klucza podziału z poprzedniego miesiąca lub wymusza wpisywanie wartości.

KARTOTEKI

 • Wartość kosztu bezpośredniego dla kartoteki komórki może być importowana bezpośrednio z baz programu księgowego lub edytowana w programie.
 • Widok kartoteki pokazuje wartości kluczy według podziału oraz koszt otrzymany na każdym etapie.
 • Widok kosztów pokazuje wartość otrzymanego kosztu pośredniego od wskazanej komórki oraz ich sumę.
 • Wydruk otrzymanych kosztów pośrednich.

DEKRETY

 • Dekrety można tworzyć według zapytania SQL budującego wzorzec konta.
 • Zapisy mogą być eksportowane jednym poleceniem.

WYCENA KOSZTÓW NORMATYWNYCH ICD9

 • Aktualizowany słownik ICD-9 z łatwym interfejsem nawigacji i wyszukiwania.
 • Włączanie widoczności procedur wykonywanych w jednostce oraz procedur wycenionych.
 • Definiowanie i wycena w okresach, zasobów osobowych, materiałowych, urządzeń i prostych.
 • Tworzenie kart wyceny procedur na podstawie zasobów w określonych okresach. Możliwość tworzenia kart dla wybranych komórek.
 • Oprócz wyceny na podstawie kart można użyć uproszczonej wyceny wartościowej.
 • Do wyboru jest poziom szczegółowości wyceny procedur (na każdym poziomie lub tylko procedury szczegółowe).
 • Wyliczenie rzeczywistych kosztów procedur na podstawie kosztów bezpośrednich, pośrednich i ilości wykonań.

PODZIAŁ KOSZTÓW

 • Podział kosztów odbywa się za pomocą zdefiniowanych kluczy podziału lub wartości wypracowanych procedur. Klucze mogą określać wartości, ilości, powierzchnie, itp.
 • Podział odbywa się w kolejnych etapach, na każdym etapie do limitu kroków, aż do całkowitego rozliczenia kosztów. Dostępny jest mechanizm uproszczony podziału w dwóch krokach na każdym etapie.
 • Wartość klucza może być zainicjowana według wartości z poprzedniego miesiąca, zaimportowana z pliku CSV lub edytowana w programie.
 • Okno edycji pokazuje sumę wartości podziału klucza.
 • Koszty przekazywane są w czterech etapach: 1-koszty bezpośrednie, 2-koszty pomocnicze, 3-koszty  proceduralne, 4-koszty zarządu.
 • Wykrywane są wartości, których kartoteki zostały usunięte oraz pętle kosztów.

Technologia

Program działa w środowisku Windows. Wymaga NET 4.0.
Baza danych systemu to MS SQL.

Aktualne wersje

https://nexar.pl/upgrade/koszty

Cennik

KosztyKO-A(K-5)Licencja
odnawialna
6 000Licencja na 5 komputerów.
Roczny okres obowiązywania.
Zawiera nadzór (KO-NA).
RozszerzenieKO-K(1)Dodatkowe stanowisko800Rozszerzenie licencji KO-A.
Ceny w zł netto