Planowanie Pracy

 

 

 

 

 

 

 

Łatwe i szybkie tworzenie grafików czasu pracy.

System Planowanie Pracy nie tylko ułatwia tworzenie grafików, ale także porządkuje organizację obiegu informacji we firmie.

Pozwala na układanie poprawnych pod względem prawnym, zgodnych z oczekiwaniami pracodawcy i pracowników harmonogramów pracy. Moduł rozliczenia kontraktów pozwala na definiowanie umów kontraktowych, wprowadzanie wypracowania kontraktu, tworzenie rozliczeń i fakturowanie.

Współpraca z programami zewnętrznymi pozwala na pełne wykorzystanie wprowadzanych danych. Prosta konstrukcja i niewielkie wymagania umożliwiają szybkie i użyteczne wpasowanie się do istniejącego systemu informatycznego, podnosząc jego wydajność i ułatwiając pracę całego przedsiębiorstwa.

Opis systemu

Obsługa kontraktów

Przykładowe ekrany

Strona programu – planowaniepracy.pl