Produkty

Planowanie Pracy

 

Łatwe i szybkie tworzenie grafików czasu pracy.

System Planowanie Pracy nie tylko ułatwia tworzenie grafików, ale także porządkuje organizację obiegu informacji we firmie. Pozwala na układanie poprawnych pod względem prawnym, zgodnych z oczekiwaniami pracodawcy i pracowników harmonogramów pracy.
Współpraca z programami zewnętrznymi pozwala na pełne wykorzystanie wprowadzanych danych. Prosta konstrukcja i niewielkie wymagania umożliwiają szybkie i użyteczne wpasowanie się do istniejącego systemu informatycznego, podnosząc jego wydajność i ułatwiając pracę całego przedsiębiorstwa.
Moduł rozliczenia kontraktów pozwala na definiowanie umów kontraktowych, wprowadzanie wypracowania kontraktu, tworzenie rozliczeń i fakturowanie. Moduł rozliczania projektów pomoże w rozliczeniu czasu pracy na zadania.
Środowisko:  Win, Web i SaaS.

Strona programu – planowaniepracy.pl


Koszty

 

Program Koszty pozwala na ewidencjonowanie kosztów bezpośrednich i podział na koszty pośrednie według zdefiniowanych kluczy. Współpraca w programami księgowymi odbywa się na poziomie importu komórek oraz aktualizacji wartości kartotek. Tworzone dekrety mogą być zapisywane do tabeli SQL, plików CSV i XML.
Moduł wyceny kosztów normatywnych dla procedur ICD-9 pozwala na wycenę według kosztów prostych lub według kart technologicznych powiązanych z cennikami zasobów.
Środowisko:  Win.


Prowadzenie Firmy NX

 

Prowadzenie Firmy NX jest prostym systemem o przejrzystej strukturze i łatwej obsłudze. Pozwala na wystawianie różnych rodzajów faktur, prowadzenie Księgi PiR, Ewidencji Ryczałtu i rejestrów VAT. Generuje najnowsze wersje plików JPK, z raportem kontrolnym. Działa na bazie MS SQL.
Środowisko:  Win.


Medvisor

 

System zarządzania i kontroli Centralnej Sterylizacji. Pozwala na identyfikację narzędzi, zestawów, urządzeń, testów, sposobów pakowania, itd. Kontroluje i ewidencjonuje cały obieg materiału od użytkownika na oddziale, przez przyjęcie zlecenia w części brudnej, czynności w części czystej i magazynowanie w części sterylnej. Wydanie zestawów na oddział i kontrola terminu ważności.
Środowisko:  Win.


Tytuły Wykonawcze NX

 

Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych TW-1, według Rozporządzenia Ministra Finansów.
Współpracuje z systemem Upomnienia i Tytuły Wykonawcze w wersji 8.00.
Środowisko:  Win.


Subiekt ECOD

 

Rozszerzenie dla programu Subiekt GT firmy Insert. Pozwala na eksport wystawionych faktur do standardu ECOD firmy Comarch. Program nie wymaga Sfery dla Subiekta.
Środowisko:  Win.


 Simple OX

 

SimpleOx pozwala na tworzenie dokumentów zapotrzebowań – rezerwacji dla Systemu Simple ERP. Program jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Po stronie klienta nie wymaga żadnych dodatków – przeglądarka otrzymuje kod w postaci HTML5. W obrębie firmy, instalacja wymaga serwera bazy danych MS-SQL i serwera IIS.
Środowisko:  Web.


Zarządzanie Zasobami

 

Program Zarządzanie Zasobami jest systemem opisującym zasoby firmy (urządzenia, składniki, części, materiały eksploatacyjne, licencje, oprogramowanie, itd.) oraz powiązania między tymi składnikami. Ułatwia inwentaryzację, kontrolę gwarancji, powiązania między sprzętem a serwisem, ważnością umów itd.
Środowisko:  Win.


e-Szkolenia

 

System e-Szkolenia jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. System ma na celu ułatwienie tworzenia i dystrybucji szkoleń dla pracowników. Pozwala na dołączanie do szkoleń ilustracji i załączników w dowolnym formacie.
Środowisko:  Web.


e-Konsultacje

 

System e-Konsultacje jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Po stronie klienta nie wymaga żadnych dodatków – przeglądarka otrzymuje kod w postaci HTML5. W obrębie firmy instalacja wymaga serwera bazy danych MS-SQL i serwera IIS. System ma na celu ułatwienie tworzenia zgłoszeń konsultacji lekarz – lekarz. Zdalne opisywanie złożonych przypadków pozwala skrócić czas właściwej diagnozy i może służyć jako baza wiedzy. System nie ma części klienta, więc zwiększa bezpieczeństwo dostępu do danych. W środowisku produkcyjnym zaleca się używanie szyfrowanych połączeń z serwerem.
Środowisko:  Web.


Upomnienia i Tytuły Wykonawcze

 

Program „Upomnienia i Tytuły wykonawcze” jest specjalizowanym systemem tworzenia upomnień i tytułów wykonawczych na podstawie zapisów nie rozliczonych z programu „Dochody budżetowe” lub innych (Simple, SSV). UWAGA: Tytuły Wykonawcze w nowym formacie TW-1 mogą być drukowane tylko przez program Tytuły  Wykonawcze NX (w pełni współpracujący z tym systemem).
Środowisko:  Win.
Koniec wsparcia systemu.


Decyzje o zajęciu pasa drogowego

 

Program „Decyzje” jest specjalizowanym systemem tworzenia ewidencji decyzji administracyjnych. Powstał jako ewidencja decyzji o zajęciu pasa drogowego, ale może być używany do prowadzenia i rozliczenia innych ewidencji. Jest częścią systemu „Upomnienia i Tytuły Wykonawcze” i umożliwia automatyczne generowanie upomnień i tytułów wykonawczych do nie rozliczonych należności.
Środowisko:  Win.
Koniec wsparcia systemu.


Dochody Budżetowe

 

Program „Dochody budżetowe” jest specjalizowanym systemem prowadzenia księgowości dochodów według stałego planu kont. Umożliwia wprowadzanie, zmianę, usuwanie i stornowanie dekretów księgowych. Tworzenie wydruków i raportów, rozliczanie kontrahentów oraz współpracuje z programem „Upomnienia i Tytuły wykonawcze”, który prowadzi egzekucję należności.
Środowisko:  Win.


Kapitał Początkowy ZUS

 

Program „Kapitał Początkowy” umożliwia w szybki sposób ewidencjonowanie i odtworzenie historii zatrudnienia pracownika w zakładzie oraz wydrukowanie odpowiedniej dokumentacji. Dane pracowników można importować z plików tekstowych.
Środowisko:  Win.
Koniec wsparcia systemu.


Data Ox

 

Prosty program do obsługi baz danych MS SQL. Jeżeli nie ma MS Management Studio, lub nie można go zainstalować, to ten program pomoże w codziennej pracy. Nie wymaga instalacji, zadowala się NET 4.0 i zajmuje tylko 140 KB.
Środowisko:  Win.