Prowadzenie Firmy NX – do pobrania

Prowadzenie Firmy NX

 

Pobierz program instalacyjny systemu.

PFInstalator.exe

Instalator zainstaluje wszystkie niezbędne elementy programu.
Pobierana jest pełna wersja programu z licencją na 60 dni. Możesz w tym czasie przetestować działanie systemu.
W każdej chwili można wgrać licencję, bez utraty danych.

Program sam sprawdzi dostępność i pobierze aktualizacje.

UWAGA: Jeżeli program nie może pobrać aktualizacji, to należy:
1.Pobrać plik aktualizacyjny:   PFAktualizacja.exe
2.Skopiować go do katalogu programu (C:\ProwadzenieFirmy)
3.Uruchomić i potwierdzić nadpisanie plików.
4.Przy uruchomieniu, program zaktualizuje bazę danych.

Ulotka informacyjna programu.