Prowadzenie Firmy NX – opis systemu

 Prowadzenie Firmy NX

 

Najważniejsze cechy programu:

1.Fakturowanie
-faktury, proformy, korekty, paragony
-wzorce faktur cyklicznych
-sprzedaż krajowa
-faktury zwolnione z VAT
-mechanizm podzielonej płatności
-duplikaty faktur
-raporty z zapisem do formatu PDF, DOC i XLS
-różne rejestry faktur
-dane domyślne
-przydział parametrów JPK
-eksport do plików XML i ECOD
-dokumenty mogą być w trybie roboczym, co ułatwia organizację pracy w sieci
-numeracja dokumentów i symboli słownikowych oparta jest na

2.Rozliczenia
-rozliczanie wystawionych faktur, także przez częściowe wpłaty
-zestawienia rozliczeń

3.Ksiega Przychodów i Rozchodów
-tworzenie dekretu do rejestru VAT
-lista zdarzeń gospodarczych
-remanenty

4.Ewidencja ryczałtu
-stawki wg przepisów 2021
-wyliczenie podatku wg stawek i łącznego za miesiąc

5.Rejestry VAT
-rejestry tworzone na podstawie wpisów KPiR lub Ewidencji Ryczałtu
-wydruki wg rejestrów
-wydruki rejestru zakupów inwestycyjnych
-tworzenie deklaracji miesięcznych

6.Pliki JPK
-tworzenie plików JPK_V7 i starszej wersji
-tworzenie plików JPK_FA i JPK_PKPIR
-dane z generowanych plików JPK można przeglądać, w podziale na struktury
-wydruk zawartości pliku

7.Słowniki
-kontrahentów, z tworzeniem rozliczeń
-produktów, z oznaczeniami JPK i stawkami ryczałtu
-cenniki

8.Inne funkcje
-narzędzia do bazy danych MS SQL
-tworzenie kopii bazy i odtwarzanie danych
-automatyczne aktualizacje
-zarządzanie rolami dostępu do programu
-logowanie za pośrednictwem domeny Windows
-podręcznik użytkownika

Historia:

Program używany jest we firmach od 2015 roku. Powstał jako zewnętrzna część systemu obsługi kontraktów programu Planowanie Pracy oraz na bazie doświadczeń tworzenia programu MOSKIT.
Program MOSKIT był rozwijany od 1997 do 2013 i cieszył się duży zainteresowaniem małych firm, prowadzących magazyn, księgowość i sprzedaż przy użyciu urządzeń fiskalnych. Obecna edycja programu do obsługi firmy skoncentrowana jest na łatwości użycia. Moduły programu ograniczono do niezbędnych, ale w ich obrębie użytkownik ma pełne panowanie nad danymi i swobodę ich edycji. Szybkość i pewność działania zapewnia baza MS SQL.
Od wersji 3.00 program podlega standardowemu licencjonowaniu.