Dochody Budżetowe

Dochody Budżetowe

Program „Dochody budżetowe” jest specjalizowanym systemem prowadzenia księgowości dochodów według stałego planu kont.

Umożliwia wprowadzanie, zmianę, usuwanie i stornowanie dekretów księgowych. Tworzenie wydruków i raportów, rozliczanie kontrahentów oraz współpracuje z programem „Upomnienia i Tytuły wykonawcze”, który prowadzi egzekucję należności.

Opis systemu

Przykładowe ekrany

Do pobrania