Decyzje o zajęciu pasa drogowego

Decyzje

Decyzje o zajęciu pasa drogowego

Program „Decyzje” jest specjalizowanym systemem tworzenia ewidencji decyzji administracyjnych. Powstał jako ewidencja decyzji o zajęciu pasa drogowego, ale może być używany do prowadzenia i rozliczenia innych ewidencji.

Jest częścią systemu „Upomnienia i Tytuły Wykonawcze” i umożliwia automatyczne generowanie upomnień i tytułów wykonawczych do nie rozliczonych należności.

Opis systemu

Przykładowe ekrany

Do pobrania