Upomnienia i Tytuły Wykonawcze

Upomnienia i Tytuły Wykonawcze

Program „Upomnienia i Tytuły wykonawcze” jest specjalizowanym systemem tworzenia upomnień i tytułów wykonawczych na podstawie zapisów nie rozliczonych z programu „Dochody budżetowe” lub innych (Simple, SSV).

UWAGA: Tytuły Wykonawcze w nowym formacie TW-1 mogą być drukowane tylko przez program Tytuły  Wykonawcze NX (w pełni współpracujący z tym systemem).

Opis systemu

Przykładowe ekrany

Do pobrania