e-Konsultacje

e-Konsultacje

System e-Konsultacje jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Po stronie klienta nie wymaga żadnych dodatków – przeglądarka otrzymuje kod w postaci HTML5. W obrębie firmy instalacja wymaga serwera bazy danych MS-SQL i serwera IIS.

System ma na celu ułatwienie tworzenia zgłoszeń konsultacji lekarz – lekarz. Zdalne opisywanie złożonych przypadków pozwala skrócić czas właściwej diagnozy i może służyć jako baza wiedzy.

System nie ma części klienta, więc zwiększa bezpieczeństwo dostępu do danych. W środowisku produkcyjnym zaleca się używanie szyfrowanych połączeń z serwerem.

Opis systemu

Przykładowe ekrany