Planowanie Pracy – kontrakty

Planowanie Pracy

OBSŁUGA KONTRAKTÓW

Moduł dodatkowy systemu Planowanie Pracy pozwala na definiowanie umów kontraktowych, wprowadzanie wypracowania kontraktu, tworzenie rozliczeń i fakturowanie.

 Definicje kontraktu:

 • Definicje kontraktu pozwalają na uproszczenie i uporządkowanie zadań realizowanych przez pracowników kontraktowych. Każda definicja odpowiada czynności możliwej do wykonania w miesiącu lub dniu. Określa jej rodzaj (stała lub zmienna ilość) oraz typ ceny, która może wynikać bezpośrednio z umowy lub być wpisywana na etapie wykonania.
 • Integracja z grafikiem wykonanym upraszcza rozliczenie. Niektóre elementy umowy mogą być powiązane z grafikiem, więc wpisywanie wypracowania nie będzie wymagało dodatkowej pracy.

Umowy kontraktowe:

 • Elektroniczny odpowiednik podpisanej umowy jest podstawą wpisywania wypracowania. Wypracowanie dotyczy elementów umowy wpisanej do systemu. Gwarantuje to jednoznaczne podstawy rozliczenia
 • Umowy przypisane są do pracownika i kontrahenta. Z tego powodu można wpisać różne umowy, pokrywające się w danym okresie. Według jednej umowy pracownik wykonuje czynności na podstawie własnej działalności gospodarczej, a według innej, jako podwykonawca firmy. System pozwala na pełne rozliczenie działań pracownika.
 • Elementy opierają się na definicji kontraktu, więc wpisanie umowy jest łatwe i szybkie.
 • Cena elementu dla każdego pracownika może być ustalana oddzielnie, opierając się na jednej definicji zadania.

Wykonanie kontraktu:

 • Wykonanie opiera się na elementach kontraktu. Dla elementów o zmiennej ilości i cenie, to wykonawca kontraktu wpisuje wypracowaną ilość lub cenę. Wykonanie elementów przypisane jest do komórki powstawania kosztów, w ten sposób rozliczenie kontraktu będzie pozwalało na odpowiednie rozliczenie kosztów oddziałów.
 • Wyliczenie wartości pozwala na zorientowanie się w wysokości wypracowania podczas edycji.
 • Automatyczne powiązanie elementów grafiku z wypracowaniem kontraktu jest naturalnym rozszerzeniem funkcjonalności systemu. Można planować pracę (dyżury, gotowości) i na podstawie wykonania planu automatycznie naliczać rozliczenie kontraktu.
 • Każdy wykonany element może mieć opis wynikający ze specyfiki działania (np. numer procedury).

 Rozliczenie:

 • Miesięczne rozliczenie kontraktu obejmuje wszystkie umowy pracownika. Rozliczenie zawiera informacje o numerze i elemencie umowy na podstawie której zostało wprowadzone rozliczenie, numerze grafiku, z którego pochodzi, komórce kosztowej, przypisanej do tego wykonania oraz o ilościach i cenach.
 • Jeżeli element został opisany podczas wpisywania wykonania, to na rozliczeniu dostępna będzie także ta informacja.
 • Rozliczenie podzielone jest na elementy przypisane do miesiąca i do dni wypracowania.

Fakturowanie:

 • System umożliwia tworzenie faktur na podstawie rozliczenia kontraktu.
 • Kontrahent przypisany do umowy ma własną numerację faktur oraz stałych elementów dokumentu, takich jak miejsce wystawienia, wystawiającego, sposób i termin płatności.
 • Można generować faktury szczegółowe, zawierające wykonane elementy kontraktu, faktury zbiorcze i dowolnie wpisywane przez pracownika kontraktowego na podstawie dostępnych definicji produktów lub edytowanych ręcznie.
 • System umożliwia wystawianie faktur korygujących.