Planowanie Pracy – opis systemu

 Planowanie Pracy

 

ŁATWE I SZYBKIE TWORZENIE GRAFIKÓW

 • Wygodne i powiązane ze sobą widoki – według zmian i według pracowników.
 • Automatycznie tworzenie grafików na podstawie zdefiniowanych wymagań.
 • Program działa w zgodnych ze sobą wersjach dla Windows i dla przeglądarki internetowej.

INTEGRACJA

 • Pobieranie i synchronizacja danych o pracownikach i strukturze firmy z programu kadrowego.
 • Wysyłanie czasu pracy z podziałem na komórki kosztów, do programu płacowego.

 DOWOLNE KONFIGURACJE

 • Różne typy (umowa, zlecenie, kontrakt) i systemy pracy (podstawowy, równoważny) .
 • Grafiki kilkumiesięczne, plany urlopowe, szablony.
 • Definicje zmian, obsad, preferencji, schematów pracy i grup pracowników tworzących grafiki.
 • Parametry systemu dostosowują system do potrzeb jednostki.

 PLAN I WYKONANIE

 • Oddzielne, powiązane wersje grafików planowanych i wykonanych.
 • Zmiany nanoszone na wersję wykonaną grafiku, stanowią rejestrację faktycznego czasu
 • W grafiku wykonanym widoczny jest plan – dla całego grafiku i każdego dnia.

 POPRAWNOŚĆ KODEKSOWA

 • Sprawdzenie zgodności z Kodeksem Pracy – odpoczynki, limity, przekroczenia.
 • Weryfikacja poprawności obsad, dostępności urlopów, itp. (także podczas tworzenia grafiku).
 • Kontrola ilości wymaganych stanowisk i kwalifikacji.

 WYGODNE NARZĘDZIA

 • Oznaczenia miejsca pracy, komórki kosztów, odcinków zadań i definiowanych atrybutów.
 • Automatyczne wypełnianie odpowiednimi kodami wolnego za święto, niedzielę, itd.
 • Skróty do zmian i kodów wolnego.
 • Dni złożone z kilku kodów można dowolnie kopiować.

 ZARZĄDZANIE CZASEM

 • Nadzór nad wykonaniem grafików przez kadrę zarządzającą (akceptacja miesięcy).
 • Analiza wykonania grafików dla całej jednostki.
 • Moduł wartościowego rozliczenia kontraktów.

 RAPORTY I ANALIZY

 • Wydruki harmonogramów (wg zmian lub pracowników), list obecności, wniosków, itd.
 • Harmonogramy według typów pracy (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt) i sekcji.
 • Formatowanie wydruków według kolorów zmian, odcinków zadań dla drukarek kolorowych i monochromatycznych.
 • Wydruk kart pracy, zestawień, rozliczeń i statystyk
 • Raporty według rozbudowanych filtrów, zdefiniowanych grup lub dla pojedynczych osób.
 • Eksport wydruków do PDF, Excel i Word.

 OTWARTOŚĆ

 • Portal pracowniczy dający dostęp do grafików.
 • Wersja WWW, pracująca na tej samej bazie, o takich samych możliwościach
 • Wersja on-line – grafiki w chmurze. Sprawdź na www.planowaniepracy.pl