Planowanie Pracy

PlanowaniePracy

Planowanie Pracy

System Planowanie Pracy jest programem, który nie tylko ułatwia tworzenie harmonogramów, ale także porządkuje organizację obiegu informacji we firmie. Pozwala na układanie poprawnych pod względem prawnym, zgodnych z oczekiwaniami pracodawcy i pracowników harmonogramów pracy. Wymusza stosowanie procedur podczas planowana czasu pracy, zwiększa przejrzystość danych oraz zapewnia jednolitą strukturę grafików. Współpraca z programami zewnętrznymi pozwala na pełne wykorzystanie wprowadzanych danych. Prosta konstrukcja i niewielkie wymagania umożliwiają szybkie i użyteczne wpasowanie się do istniejącego systemu informatycznego, podnosząc jego wydajność i ułatwiając pracę całego przedsiębiorstwa.

Opis systemu

Obsługa kontraktów

Przykładowe ekrany