Tytuły Wykonawcze NX – opis systemu

TytulyWykonawczeNXTytuły Wykonawcze NX

 

Najważniejsze cechy programu:

 • Program nie wymaga dużych zasobów systemowych.
 • Jest prosty w budowie i łatwy w obsłudze.
 • Pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r.
 • Współdziała z systemem Upomnienia i Tytuły Wykonawcze w wersji 8.00
 • Przejrzyste tworzenie tytułów według sekcji (B,C,D), z możliwością wyboru wydruku każdej sekcji.
 • Dostępna jest ewidencja kontrahentów (firm lub osób fizycznych), których dane mogą być wstawiane w odpowiednie pola tytułu.
 • Naliczanie odsetek według tabeli stawek zawartej w programie. Odsetki podatkowe lub ustawowe.
 • Możliwość zapisu wydruku w formacie pdf, doc i xls.
 • Eksport tytułu do pliku xml umożliwia wymianę danych z innymi instalacjami lub innymi programami.
 • Tworzenie tytułu na podstawie pliku xml umożliwia połączenie z istniejącymi aplikacjami.
 • Dodatkowe oznaczenie tytułu adresem urzędu skarbowego, do którego będzie wysyłany.
 • wydruk ewidencji tytułów, także według urzędów skarbowych.
 • Dostępna wersja Standard i Pro.