Produkty

PlanowaniePracy Planowanie Pracy

System Planowanie Pracy jest programem, który nie tylko ułatwia tworzenie harmonogramów, ale także porządkuje organizację obiegu informacji we firmie. Pozwala na układanie poprawnych pod względem prawnym, zgodnych z oczekiwaniami pracodawcy i pracowników harmonogramów pracy.Wymusza stosowanie procedur podczas planowana czasu pracy, zwiększa przejrzystość danych oraz zapewnia jednolitą strukturę grafików. Współpraca z programami zewnętrznymi pozwala na pełne wykorzystanie wprowadzanych danych. Prosta konstrukcja i niewielkie wymagania umożliwiają szybkie i użyteczne wpasowanie się do istniejącego systemu informatycznego, podnosząc jego wydajność i ułatwiając pracę całego przedsiębiorstwa.

ZarzadzanieZasobami Zarządzanie Zasobami

Program Zarządzanie Zasobami jest systemem opisującym zasoby firmy (urządzenia, składniki, części, materiały eksploatacyjne, licencje, oprogramowanie, itd.) oraz powiązania między tymi składnikami. Ułatwia inwentaryzację, kontrolę gwarancji, powiązania między sprzętem a serwisem, ważnością umów itd.

ProwadzenieFirmy Prowadzenie Firmy

Prowadzenie Firmy jest prostym systemem o przejrzystej strukturze i łatwej obsłudze. Pozwala na wystawianie różnych rodzajów faktur, prowadzenie Księgi PiR i rejestrów VAT. Generuje najnowsze wersje plików JPK, z raportem kontrolnym. Działa na bazie MS SQL.

TytulyWykonawczeNX Tytuły Wykonawcze NX

Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych TW-1, według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. Współpracuje z systemem Upomnienia i Tytuły Wykonawcze w wersji 8.00.

SubiektECOD Subiekt ECOD

Rozszerzenie dla programu Subiekt GT firmy Insert. Pozwala na eksport wystawionych faktur do standardu ECOD firmy Comarch. Program nie wymaga Sfery dla Subiekta.

SimpleOx Simple OX

SimpleOx pozwala na tworzenie dokumentów zapotrzebowań – rezerwacji dla Systemu Simple ERP. Program jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Po stronie klienta nie wymaga żadnych dodatków – przeglądarka otrzymuje kod w postaci HTML5. W obrębie firmy, instalacja wymaga serwera bazy danych MS-SQL i serwera IIS.

e-Konsultacje e-Konsultacje

System e-Konsultacje jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Po stronie klienta nie wymaga żadnych dodatków – przeglądarka otrzymuje kod w postaci HTML5. W obrębie firmy instalacja wymaga serwera bazy danych MS-SQL i serwera IIS. System ma na celu ułatwienie tworzenia zgłoszeń konsultacji lekarz – lekarz. Zdalne opisywanie złożonych przypadków pozwala skrócić czas właściwej diagnozy i może służyć jako baza wiedzy. System nie ma części klienta, więc zwiększa bezpieczeństwo dostępu do danych. W środowisku produkcyjnym zaleca się używanie szyfrowanych połączeń z serwerem.

e-Konsultacje e-Szkolenia

System e-Szkolenia jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. System ma na celu ułatwienie tworzenia i dystrybucji szkoleń dla pracowników. Pozwala na dołączanie do szkoleń ilustracji i załączników w dowolnym formacie.

e-Konsultacje e-Recepty

System e-Recepty jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. System ma na celu ułatwienie tworzenia zamówień na cykliczne, powtarzające się recepty. Pacjent może zamawiać określone leki, po stronie jednostki mogą być tworzone recepty lub ustalany termin wizyty.

 e-Konsultacje e-Profilaktyka

System e-Profilaktyka jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. System ma na celu ułatwienie tworzenia i dystrybucji zagadnień dotyczącej profilaktyki zdrowotnej dla pacjentów jednostki w formie serwisu internetowego. Pozwala na dołączanie do tematów zagadnień ilustracji i załączników w dowolnym formacie.

UpomnieniaITytulyWykonawcze Upomnienia i Tytuły Wykonawcze

Program „Upomnienia i Tytuły wykonawcze” jest specjalizowanym systemem tworzenia upomnień i tytułów wykonawczych na podstawie zapisów nie rozliczonych z programu „Dochody budżetowe” lub innych (Simple, SSV). UWAGA: Tytuły Wykonawcze w nowym formacie TW-1 mogą być drukowane tylko przez program Tytuły  Wykonawcze NX (w pełni współpracujący z tym systemem).

Decyzje Decyzje o zajęciu pasa drogowego

Program „Decyzje” jest specjalizowanym systemem tworzenia ewidencji decyzji administracyjnych. Powstał jako ewidencja decyzji o zajęciu pasa drogowego, ale może być używany do prowadzenia i rozliczenia innych ewidencji. Jest częścią systemu „Upomnienia i Tytuły Wykonawcze” i umożliwia automatyczne generowanie upomnień i tytułów wykonawczych do nie rozliczonych należności.

DochodyBudzetowe Dochody Budżetowe

Program „Dochody budżetowe” jest specjalizowanym systemem prowadzenia księgowości dochodów według stałego planu kont. Umożliwia wprowadzanie, zmianę, usuwanie i stornowanie dekretów księgowych. Tworzenie wydruków i raportów, rozliczanie kontrahentów oraz współpracuje z programem „Upomnienia i Tytuły wykonawcze”, który prowadzi egzekucję należności.

KapitalPoczatkowy Kapitał Początkowy ZUS

Program „Kapitał Początkowy” umożliwia w szybki sposób ewidencjonowanie i odtworzenie historii zatrudnienia pracownika w zakładzie oraz wydrukowanie odpowiedniej dokumentacji. Dane pracowników można importować z plików tekstowych.