Zarządzanie Zasobami – opis systemu

ZarzadzanieZasobami

Zarządzanie Zasobami

 

Zasoby:

 • zestawy  (łączy urządzenia)
 • urządzenia (z parametrami zakupu, eksploatacji, gwarancji, przeglądów, itd.)
 • części (ich przypisanie do urządzeń, serwis, naprawy, itd.)
 • materiały (przypisanie do urządzeń)
 • oprogramowanie (jako rodzaj oprogramowania, które jest używane przez urządzenia)
 • licencje (zakupione licencje, które są przypisane do oprogramowania)

Dokumenty:

 • faktury (jako parametr zakupu zasobu)
 • gwarancje (także przypisane go urządzenia lub części)
 • umowy serwisowe (umowy na serwis zasobu)
 • przesunięcia (zmiana miejsca użytkowania zestawu, urządzenia lub części)

Obsługa:

 • przeglądy (parametry wykonanego i planowanego przeglądu urządzeń)
 • naprawy (ewidencja napraw urządzeń)
 • przestoje (ewidencja przerw w pracy urządzeń)
 • usługi (ewidencja wykonanych usług)
 • terminarz (lista spraw do zrobienia – przeglądów, odnowienia gwarancji, umowy serwisowej, itp.)

Słowniki:

 • działy
 • osoby
 • kontrahenci
 • rodzaje urządzeń
 • typ zasobu