Simple OX – opis systemu

SimpleOx

Simple OX

 

SimpleOx pozwala na tworzenie dokumentów zapotrzebowań – rezerwacji dla Systemu Simple ERP.Program jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Po stronie klienta nie wymaga żadnych dodatków – przeglądarka otrzymuje kod w postaci HTML5. W obrębie firmy instalacja wymaga serwera bazy danych MS-SQL i serwera IIS.

Bezpieczeństwo:

 • Klient – użytkownik przeglądarki otrzymuje tylko dane prezentacyjne z serwera. W przeglądarce i na komputerze końcowego użytkownika nie są przechowywane żadne dane.
 • Przeglądarka nie wymaga żadnych dodatkowych wtyczek, które są najbardziej narażone na ataki i zawierają najwięcej błędów.
 • Role użytkowników i prawa do wybranych komórek organizacyjnych ułatwiają odpowiednią organizację pracy.
 • Administrator może ustalić parametry tworzenia dokumentu rezerwacji w systemie Simple, co pozwala na właściwą integrację z zainstalowanym systemem Simple ERP.

Nowoczesność:

 • Przeglądarka nie wymaga wtyczek – prezentowany jest kod w postaci HTML5.
 • Po stronie klienta nie jest wymagana żadna instalacja oprogramowania. Wystarczy przeglądarka internetowa.
 • Administrator systemu może wprowadzić parametry informacyjne
 • Możliwość wykorzystania urządzeń przenośnych, takich jak tablet lub smartfon.

Wygoda:

 • Zgłoszenia są widoczne dla użytkowników mających prawa do wybranych komórek. Pracownicy widzą zgłoszenia ze swojego działu.
 • Administrator działu – wybrany użytkownik może wysyłać zapotrzebowania do systemu Simple ERP, tworząc dokumenty rezerwacji.
 • Do działania program nie wymaga dodatkowych licencji systemu Simple, co znacząco obniża koszty tworzenia zapotrzebowań w dużej jednostce.
 • Użycie programu eliminuje konieczność wypisywania dokumentów zapotrzebowań.
 • Integracja z danymi słownikowymi systemu Simple ERP zapewnia brak błędów dotyczących indeksów lub nazw produktów.
 • Wydruk dokumentu w formacie PDF, może być zapisywany na dysku lokalnym.
 • Podczas wysyłki zapotrzebowania do systemu Simple tworzone są dokumenty rezerwacji, z pozycjami podzielonymi według magazynów, co zwalnia pracownika z konieczności wyszukiwania produktów z wielu miejsc.