e-Recepty – opis systemu

e-Konsultacje

e-Recepty

Bezpieczeństwo:

  • Klient – użytkownik przeglądarki otrzymuje tylko dane prezentacyjne z serwera. W przeglądarce i na komputerze końcowego użytkownika nie są przechowywane żadne dane.
  • Przeglądarka nie wymaga żadnych dodatkowych wtyczek, które są najbardziej narażone na ataki i zawierają najwięcej błędów.

Nowoczesność:

  • Przeglądarka nie wymaga wtyczek – prezentowany jest kod w postaci HTML5.
  • Tematy mogą zawierać załączniki ułatwiające zrozumienie opisów. Można dodawać zdjęcia, pliki dźwiękowe, dokumenty Word, PDF, i inne.
  • Administrator systemu może wprowadzić parametry informacyjne strony, reklamujące placówkę.

Wygoda:

  • Pacjent widzi status zamówienia – może udać się do jednostki, po odbiór recepty dopiero po jej wystawieniu.
  • Tworząc Zamówienie pacjent wybiera lek z dostarczonej listy, więc nie popełni błędu w nazwie.
  • Zgłoszenie obejmuje okres zapotrzebowania na lek, jednostkę (np. opakowanie) i ilość. Lekarz decyduje o odpowiednich ilościach.
  • Zgłoszenie ma odpowiedni status (wprowadzone, przyjęte, zrealizowane – do odbioru, odebrane i odrzucone).
  • Można ustalić sposób działania systemu na tworzenie recept według zamówień, lub tworzenie terminów wizyt do odbioru recepty podczas spotkania z lekarzem.