e-Konsultacje – opis systemu

e-Konsultacje

e-Konsultacje

 

Bezpieczeństwo:

  • Klient – użytkownik przeglądarki otrzymuje tylko dane prezentacyjne z serwera. W przeglądarce i na komputerze końcowego użytkownika nie są przechowywane żadne dane.
  • Przeglądarka nie wymaga żadnych dodatkowych wtyczek, które są najbardziej narażone na ataki i zawierają najwięcej błędów.
  • Zgłoszenie konsultacji tworzą listę z odpowiednim statusem. Zalogowany użytkownik widzi tylko swoje zgłoszenia.

Nowoczesność:

  • Przeglądarka nie wymaga wtyczek – prezentowany jest kod w postaci HTML5.
  • Do zgłoszenia można dodawać załączniki prezentujące zdjęcia RTG, opisy historii choroby, zwykłe zdjęcia, dowolne pliki np. dokumenty Word lub PDF.
  • Administrator systemu może wprowadzić parametry informacyjne strony, dla lepszej komunikacji między zgłaszającymi i wykonującymi konsultacje.

Wygoda:

  • Zgłaszający konsultacje ma wgląd do statusu zgłoszenia, może także dodawać wymagane przez konsultanta dane.
  • Konsultant wprowadza opis na podstawie otrzymanych materiałów oraz ma stały kontakt ze zgłaszającym.
  • Użytkownicy mają dostęp do archiwalnych zgłoszeń i wyników konsultacji.