Decyzje o zajęciu pasa drogowego – opis systemu

Decyzje o zajęciu pasa drogowego

Najważniejsze cechy programu:

 • Zarządzanie listą wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego
 • Data wystawienia, odbioru i wyliczany lub wpisywany termin płatności
 • Data ważności decyzji
 • Obsługa decyzji jednorazowych i cyklicznych
 • Automatyczne tworzenie należności dla zatwierdzanych decyzji
 • Automatyczne tworzenie należności dla decyzji cyklicznych
 • Możliwość rozliczania przedpłaty
 • Wydruki rejestru decyzji i płatności
 • Automatyczne tworzenie zapisów nie rozliczonych do programu Upomnienia i Tytuły Wykonawcze
 • Dane wpisane do decyzji pojawią się na upomnieniu i tytule wykonawczym
 • Możliwość wycofania wszystkich zmian
 • Słowniki (kontrahentów, urzędów, itd.) współdzielone z programem Upomnienia i Tytuły Wykonawcze