e-Profilaktyka

e-Konsultacje

e-Profilaktyka

System e-Profilaktyka jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Po stronie klienta nie wymaga żadnych dodatków – przeglądarka otrzymuje kod w postaci HTML5. W obrębie firmy instalacja wymaga serwera bazy danych MS-SQL i serwera IIS.

System ma na celu ułatwienie tworzenia i dystrybucji zagadnień dotyczącej profilaktyki zdrowotnej dla pacjentów jednostki w formie serwisu internetowego. Pozwala na dołączanie do tematów zagadnień ilustracji i załączników w dowolnym formacie.

Opis systemu

Przykładowe ekrany