e-Recepty

e-Konsultacje

e-Recepty

System e-Recepty jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Po stronie klienta nie wymaga żadnych dodatków – przeglądarka otrzymuje kod w postaci HTML5. W obrębie firmy instalacja wymaga serwera bazy danych MS-SQL i serwera IIS.

System ma na celu ułatwienie tworzenia zamówień na cykliczne, powtarzające się recepty. Pacjent może zamawiać określone leki, po stronie jednostki mogą być tworzone recepty lub ustalany termin wizyty.

Opis systemu

Przykładowe ekrany